Ontluikende boere, bestaande boere en beleggers: Arbeid is een van die belangrikste en omvangrykste bokostes.

Met behoorlike monitering sal jou winsgrens groei.

Ons stelsel sal jou tyd en geld bespaar.

Welkom by Farm Costing Solutions

Met ekstensiewe navorsing en insette van die landbousektor, gepaard met vyf en twintig jaar se ontwikkeling van hardeware en programmatuur, is ‘n ten volle geïntegreerde stelsel ontwikkel om alle arbeidsbestuuraktiwiteite in die boord te bepaal.
‘n Omvangryke databasis is opgebou uit verskeie van ons geïntegtreerde sagtewarepakette. Handinvoer word tot die minimum beperk. Gemiddelde werksure en arbeidskoste per Boord / Blokaktiwiteit kan deur ons gebruikervriendelike stelsel rapporteer word. Die stelsel maak voorsiening dat alle arbeidskoste vir die seisoen vasgelê word. Dit is nou moontlik om alle intydse uitgawes teenoor die arbeisbegroting te monitor. Te danke aan die draagbaarheid en buigsaamheid van die stelsel kan dit op groot en klein plase, sowel as in industrieë gebruik word.

Lees ons Advertensies

Lees ons advertensies soos geplaas in verskeie tydskrifte en bedryfs publikasies

Vertrou deur Menigte Maaskappy regoor die Land Insluitende