Toegangsbeheer/ Ongeskeduleerde Pouses

  • Monitor alle toiletbesoeke en rookpouses per werker
  • Die Ongeskeduleerde Pouse-leser kan teen deure en draaihekke aangebring word
  • Dié nutsprogram integreer met die Tyd- en Bywoningstelsel en neem geskeduleerde pouses in ag wanneer ongeskeduleerde pouses prosesseer word
  • Spesiale verslae word vir ongeskeduleerde tyd per werker genereer