Taak-kosteberekening

  • Intydse vaslegging in die boord aan die begin of aan die einde van die dag of wanneer die taak voltooi is.
  • Tyd en Bywoning en Stukwerkure kan outomaties aan die relevante kostesentrum toegewys word.
  • Die uitskakel van onakkurate invoer met die hand is ‘n groot administraiewe tydbesparing.
  • Die Taak-kosteberekeningsdatabasis is ‘n bestuurshulpmiddel om die vordering van aktiwiteite op ‘n daaglikse basis akkuraat te monitor. Statistiese data van die vorige jaar kan gebruik word om akkurate begrotings op te stel.
  • Die databetroubaarheid van die stelsel is gewaarborg en taakkosteberekeningsdata kan na die betaalstaat oorgedra word.