Diesel Beheerstelsel

Hierdie produk is ontwerp om die uitreiking en aantekening van diesel by die tenk te beheer. Dit vereis ‘n behoorlik gemagtigde bestuurder (drywer) en ‘n identifiseerbare voertuig voordat dit sal toelaat dat diesel gepomp word. Bykomend kan dit ‘n opsionele kostesentrum vereis – byvoorbeeld iets soos ‘n boerderyvertakking of ‘n spesifieke aktiwiteit of bewerking.

Die stelsel gebruik Dallas drukknoppies (i-buttons van verskeie kleure) om bestuurders, voertuie en kostesentrums te identifiseer.

Die hart van die stelsel is ‘n elektroniese module, wat data stoor en ook beheer oor die skakelkas uitoefen om ‘n pomp aan te skakel of ‘n elektriese klep oop te maak ten einde diesel vry te stel. Dié module bevat ‘n SD-kaart vir databerging, en data word periodiek met ‘n USB datastokkie (“flash drive”) na u rekenaar oorgedra.

Die gebruik van drukknoppies verminder ook die kanse van diefstal.

Wanneer die data op u rekenaar oorgelaai is, kan u dit redigeer of wysig deur bykomende velde soos landerynommer, kostegroepe en kosteklasse by te werk. Dit laat ook die byvoeg van handrekords toe, byvoorbeeld waar dieselkarretjies gebruik word, of waar u langs die pad by ‘n gewone vulstasie diesel sou ingooi.

Die stelsel doen ook voorraadbeheer, deur die inlees van dieselaankope en periodieke voorraadvlak-aanpassings (“dip stick readings”) ten einde te kontroleer dat alle aangekoopte diesel tot in ‘n voertuig se tenk bevestig kan word. Die stelsel kan ook opgestel word om u te waarsku as die tenk begin leeg word, sodat u betyds diesel kan bestel.

Die stelsel voorsien ‘n verskeidenheid van verslae, onder andere ‘n volledige logboek wat presies volgens SARS se vereiste uitleg opgestel is, sowel as ‘n opsommende dieselrabatverslag wat u kan gebruik by die invul van die BTW201 vorm.

Alle data en verslae kan na ‘n komma-begrensde datalêer (csv – spreadsheet) uitgevoer word vir verdere verwerking in Excel, Open Office of wat ookal u gebruik. Alle verslae kan ook direk na PDF-formaat uitgevoer word met die oog daarop om dit te e-pos.